विज्ञापन

विज्ञापन

शेयर गर्नुहोस्

जिन्दगानी डटकममा जीवन र यसका विविध आयामबारे सामग्री प्रकाशित हुने गरेको छ । यसमा प्रकाशित हरेक सामग्रीका साथ हामी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने गर्दछौं । जसले गर्दा हरेक सामग्री हेर्ने पाठकको नजर विज्ञापनमा पनि जानेछ । त्यसैले यसमा विज्ञापन गर्दा तपाईंले प्रचारको अधिकतम सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
तपाईंले दुई तरिकाको विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ । पहिलो, साइटको कुनै इच्छाइएको स्थानमा बसिरहने विज्ञापन; दोस्रो, पोस्ट हुने हरेक सामग्रीसँगै देखिने विज्ञापन । विज्ञापनको दररेट बुझ्न चाहनुहुने महानुभावले हामीलाई निम्नमध्ये कुनै पनि माध्यममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ –

GRASSROOTS MEDIA

A Project of  Grassroots Crab Pvt. Ltd.
Creative Lab for Grassroots Mind
Koteshwor-32, Jadibuti, Narephant
☎ 01-5149296
✉  jindagani.com@gmail.com
↗  Facebook
↗  Twitter