हाम्रो निवेदन

हाम्रो निवेदन

शेयर गर्नुहोस्

जिन्दगानी डटकममा प्रकाशित सामग्री तपाईंले निःशुल्क पढ्न पाउनुहुनेछ । तर सामग्री तयार गर्न लेखकको मिहिनेत यसमा परेको हुन्छ । हामी त्यो मिहिनेतलाई सम्मान गर्छौं र निरन्तरताको लागि आर्थिक भरथेग गर्न चाहन्छौं । त्यसैले तपाईं हाम्रा लेखकको उचित सम्मानका लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको सहयोगको सम्पूर्ण रकम हामी उहाँहरूको मिहिनेतको कदर गर्न प्रयोग गर्नेछौं । तपाईंले सहयोग गर्नुभएको रकम कसरी खर्च गरियो भन्ने जानकारी तुरुन्तै दिनेछौं । यहाँको सहयोगको उचित सम्मान हाम्रो कर्तव्य हुने नै छ।
तपाईंले हामीलाई दुई किसिमको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ । पहिलो, समग्र सामग्री तयार गर्ने पत्रकार तथा लेखकलाई सहयोग गर्नेगरी; दोस्रो, आफूलाई मन परेको सामग्रीका लेखकले प्राप्त गर्ने गरी । सहयोग गर्न चाहनुहुने पाठक महानुभावले हामीलाई निम्नमध्ये कुनै पनि माध्यममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ –

GRASSROOTS MEDIA

A Project of  Grassroots Crab Pvt. Ltd.
Creative Lab for Grassroots Mind
Koteshwor-32, Jadibuti, Narephant
☎ 01-5149296
↗  Facebook
↗  Twitter